Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro zarządu: biuro_z@wsk1.kalisz.pl

Informacje o spółce

Wypłata dywidend za 2018

Zarząd Spółki Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wzywa Akcjonariuszy Spółki do aktualizacji danych osobowych w związku z wypłatą dywidendy za 2018 rok.
Wnioski dotyczące aktualizacji danych Akcjonariuszy można pobrać na stronie internetowej Spółki zakładka: Informacje o Spółce, Informacje dla Akcjonariuszy lub w Spółce (biurowiec, parter).

 

Wniosek o wypłatę kliknij i pobierz

 

Wypłata dywidendy za 2018 rok dokonywana będzie w następujący sposób:
• 25.09.2019r. – wypłata dla Akcjonariuszy, którzy zadeklarowali przelew na rachunek bankowy,
• 25.09.2019r. – 30.09.2019r. – pozostali Akcjonariusze, którzy zadeklarowali pobór dywidendy w kasie Spółki.

Wypłata dywidendy w Kasie nastąpi w godzinach od 9.00-13.00. (biurowiec, parter).


« powrót