Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

Spotkanie przedstawicieli spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A..

W dniu 25 listopada br. w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego odbyło się spotkanie przedstawicieli spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A., Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A., FB „Łucznik” w Radomiu Sp. z o.o., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Mesko S.A., PIT RADWAR S.A., HSW S.A., WZM S.A., Bumar- Łabędy S.A. oraz przedstawiciel PGZ S.A. Podczas spotkania goście mieli okazje zapoznać się z profilem działalności WSK „PZL-KALISZ”S.A., ze szczególnym uwzględnieniem usług w zakresie obróbki cieplno-chemicznej na wydziale hartowni oraz usług obróbki galwanicznej stosowanych w Spółce. W czasie wizyty, goście zobaczyli również wydział obróbki mechanicznej.


Podczas dyskusji poruszono wiele tematów z zakresu:
- specyfiki świadczonych usług specjalnych,
- wymiany doświadczeń w zakresie stosowanych procesów specjalnych,
- możliwości zabezpieczenia przez WSK „PZL-KALISZ” S.A., potrzeb produkcyjnych innych zakładów wchodzących w skład PGZ S.A.,
- ochrony środowiska,
- Dyrektywy Unijnej REACH, w zakresie ograniczenia stosowania związków chromu oraz innych związków szkodliwych w produkcji lotniczej.


W wyniku podsumowania dyskusji stwierdzono, że partnerstwo w świadczeniu usług specjalnych to korzyść dla wszystkich zakładów wchodzących w skład PGZ S.A. Rozwój współpracy w tym obszarze daje nowe szanse na bazie doświadczeń i potencjału produkcyjnego WSK „PZL-KALISZ” S.A., które posiada szereg certyfikatów, w tym na procesy specjalne NADCAP.
Jednocześnie w świetle zapowiadanych zmian wynikających z regulacji REACH, przyczyni się do uzyskania oszczędności ekonomicznych dla całej Grupy Kapitałowej.


Planuje się cykl spotkań, w innych spółkach Grupy Kapitałowej PGZ, poświęconych tematyce usług specjalnych i wynikającym z tego zagadnieniom ochrony środowiska.
 


Galeria
« powrót