Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

Wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnej Komisji Obrony Narodowej

W dniu 4 lipca 2017 roku w Spółce WSK „PZL-KALISZ” S.A. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnej Komisji Obrony Narodowej w Kaliszu. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Sejmowej Komisji Obrony Narodowej której przewodniczył Poseł Michał Jach, natomiast wizytującym senatorom przewodniczył Senator Jarosław Rusiecki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele PGZ S.A. pod przewodnictwem Dyrektora Wykonawczego Adama Stolarza, prezesi spółek wchodzących w skład Domeny Lotniczej Grupy Kapitałowej PGZ, tj. Leszek Walczak Prezes WZL-2, Marcin Nocuń Prezes WZL-1, Piotr Kisiel Prezes WCBKT, przedstawiciel MON kmdr por. Paweł Trzaska, jak również Dyrektor Platformy Lotniczej w PGZ S.A. Roman Ignasiak. W tak ważnym wydarzeniu nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Miasta. W spotkaniu udział wziął Wiceprezydent Kalisza Artur Kijewski. Gospodarzem spotkania był Bogdan Karczmarz Prezes Zarządu WSK „PZL-KALISZ” S.A., natomiast inicjatorem i organizatorem spotkania był poseł Piotr Kaleta.
Celem wizyty było zapoznanie się Członków Komisji z bieżącą działalnością i kompetencjami Spółki oraz strategicznymi kierunkami rozwoju i możliwościami uczestnictwa WSK „PZL-KALISZ” S.A. w realizacji Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.
Podjęcie działań wpływających na umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, które jest w stanie zabezpieczyć potrzeby produkcji na rzecz MON oraz aktywnie uczestniczyć w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP jest celem strategicznym obecnego Zarządu. Do rozpoczęcia realizacji opracowanych inicjatyw strategicznych niezbędny jest udział PGZ S.A. oraz akceptacja MON wypracowana na podstawie opinii Komisji Obrony Narodowej Parlamentu RP.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że było to pierwsze wyjazdowe posiedzenie Komisji Obrony Narodowej zorganizowane na tak duża skalę.
Zarząd Spółki WSK „PZL-KALISZ” S.A. składa podziękowanie i wyrazy uznania wszystkim uczestnikom posiedzenia Komisji Obrony Narodowej za okazane zainteresowanie i wkład w rozwój polskiego przemysłu obronnego.


Galeria
« powrót