Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro zarządu: biuro_z@wsk1.kalisz.pl

Informacje o spółce

Władze spółki

Organami Spółki są:
 

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

 

Walne Zgromadzenie
 

Akcjonariuszami Spółki są:
  - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. - 84,51 %
  - Pozostali akcjonariusze - 15,49 %
 

 

Rada Nadzorcza

 

W skład Rady Nadzorczej WSK „PZL-KALISZ” S.A. wchodzą:
  - Marcin Staszewski     -   Przewodniczący Rady Nadzorczej
  - Roman Ignasiak         -   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  - Elżbieta Józefiak        -   Sekretarz Rady Nadzorczej

  - Stanisław Adamczak  -   Członek Rady Nadzorczej
  - Anna Wiśniewska       -   Członek Rady Nadzorczej

  - Krzysztof Dziedzic      -   Członek Rady Nadzorczej
 

   
 
Zarząd WSK „PZL-KALISZ” S.A.

 

W skład Zarządu Spółki wchodzą:
  - Bogdan Karczmarz – Prezes Zarządu
  - Piotr Kuźbik – Członek Zarządu