Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

O spółce

Władze spółki

Organami Spółki są:
 

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

 

Walne Zgromadzenie
 

Akcjonariuszami Spółki są:


  - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. - 84,51 %
  - Pozostali akcjonariusze - 15,49 %
 

 

Rada Nadzorcza WSK "PZL-KALISZ" S.A.

 

W skład Rady Nadzorczej WSK „PZL-KALISZ” S.A. wchodzą:

 

  - Solidariusz Nowicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  - Elżbieta Józefiak – Sekretarz Rady Nadzorczej

  - Krzysztof Dziedzic – Członek Rady Nadzorczej

  - Przemysław Płotek – Członek Rady Nadzorczej

  - Przemysław Przybylski – Członek Rady Nadzorczej

 

    
Zarząd WSK „PZL-KALISZ” S.A.

 

W skład Zarządu Spółki wchodzą:

 

 - Marcin Bruske - p.o. Prezes Zarządu

 

 

Prokurenci


 - Anna Różańska - Prokurent Łączny

 - Agnieszka Gajzler-Pytlińska - Prokurent Łączny