Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro zarządu: biuro_z@wsk1.kalisz.pl

Projekty badawczo-rozwojowe

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr RR.326.2018 Zakup i dostawa 5 sztuk licencji oprogramowania

Pobierz PDF

Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3_Oświadczenie_spełnienie warunków z punktu V

Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5_Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe nr RR 102 2018 rozbudowa stanowiska badawczego

Pobierz PDF

Pobierz DOC

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe RR.464.2017 kolektor dolotowy

Pobierz PDF

Pobierz DOC

D1.17.001.1 [Kolektor dolotowy] - Pobierz PDF

D1.17.001.1 [Kolektor dolotowy] - Pobierz STP

D1.17.001.1 [Kolektor dolotowy] - Pobierz PAR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe RR 161 2017 modernizacja maszyny wytrzymałościowej

Pobierz PDF

Pobierz DOC

 

Zapytanie ofertowe RR 191 2017 zakup kompletu plytek wzorcowych klasy 0

Pobierz PDF

Pobierz DOC

 

Zapytanie ofertowe RR 196 2017 zakup profilometru pomiaru chropowatości

Pobierz PDF

Pobierz DOC

 

Zapytanie ofertowe nr RR 162 2017 zakup i dostawa kompletu płytek

Pobierz PDF

 

Zapytanie ofertowe RR 121 2017 zakup i dostawa wtryskiwaczy

Pobierz PDF

Pobierz DOC

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe RR 95 2017 zakup i dostawa silnika elektrycznego i przetwornicy

Pobierz PDF

Pobierz DOC

 

Zapytanie ofertowe RR 91 2017 zakup i dostawa pomp paliwa

Pobierz PDF

Pobierz DOC

 

Zapytanie ofertowe nr RR 84 2017 zakup i dostawa pomp paliwa

Pobierz PDF

Pobierz DOC

 

Zapytanie ofertowe RR 61 2017 zakup i dostawa rozpylaczy

Pobierz PDF

Pobierz DOC

 

Zapytanie ofertowe nr RR 66 2017 na zakup i dostawa silnika elektrycznego i przetwornicy czestotliwosci

Pobierz PDF

Pobierz DOC

 

Zapytanie ofertowe nr RR 75 2017 zakup i dostawa sprezarki wraz z osprzetem

Pobierz PDF

Pobierz DOC

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe RR 49 2017 zakup i dostawa materialow do stanowiska testowego

Pobierz PDF

Pobierz DOC

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi audytu zewnętrznego dla projektu EPOCA
Kliknij aby pobrać

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij aby pobrać

 

Zapytanie ofertowe RR 145 2016 zakup i dostawa komputerów z oprogramowaniem RR.145.16
Pobierz PDF
Pobierz DOC

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kliknij aby pobrać

 

Zapytanie ofertowe RR 151 2016 wykonanie implementacji i integracji algorytmów autodiagnostycznych dla badawczej jednostki sterujacej
Pobierz PDF
Pobierz DOC

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kliknij aby pobrać


Zapytanie ofertowe RR 155 2016 zakup kompletu płytek wzorcowych klasy 0

Pobierz PDF
Pobierz DOC

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kliknij aby pobrać

 

Zapytanie ofertowe RR 167 2016 zakup i dostawa silnika

Pobierz PDF

Pobierz DOC

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kliknij aby pobrać

 

Zapytanie ofertowe wybór podwykonawcy 24.03.2015
Pobierz PDF
Pobierz DOC

Zawiadomiene o wyborze wykonawcy Pobierz PDF