Contact
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140,
62-800 Kalisz

tel. 62 504 61 00 (switchboard)
fax  62 503 24 33

Sales: salesdept@wsk.kalisz.pl
Board office: biuro_z@wsk.kalisz.pl

Oferta

Usługi przemysłowe w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej

 

 

Posiadamy duże doświadczenie

w obróbce skomplikowanych detali

i spełniamy wysokie wymagania jakościowe!

 

GALWANIZERNIA
Aktualnie posiadamy wolne moce przerobowe dla procesów:
• Fosforanowania
• Anodowania
• Pasywacji stali nierdzewnych
• Cynkowania + Kadmowania
• Chromianowanie stopów magnezu
• Oksydacji

 

 

 

 

 

 

HARTOWNIA
Aktualnie posiadamy wolne moce przerobowe dla procesów:
• Azotowania jarzeniowego
• Azotowania gazowego
• Nawęglania i hartowania PEC i PEGAT
• Nawęglania i hartowania RTPFQ
• Hartowania w piecach próżniowych
• Hartowania indukcyjnego
• Hartowania w piecu karuzelowym SFEAT
• Piaskowania

 


Zapraszamy do składania zapytań ofertowych pod adresem:

piotr.burchard@wsk.kalisz.pl, jaroslaw.sip@wsk.kalisz.pl

lub kontaktu pod numerem telefonu:

+48 62 504 61 16 lub +48 62 504 61 42