Contact
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140,
62-800 Kalisz

tel. 62 504 61 00 (switchboard)
fax  62 503 24 33

Sales: salesdept@wsk.kalisz.pl
Board office: biuro_z@wsk.kalisz.pl

Kariera

Szef Działu IT

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-KALISZ” S.A jest przedsiębiorstwem polskiego przemysłu lotniczego od 1952 r., jest jedynym producentem  silnika tłokowego ASz-62IR. Spółka wyposażona jest w nowoczesne maszyny i urządzenia umożliwiające stosowanie procesów technologicznych i obróbczych na najwyższym światowym poziomie współpracuje z czołowymi, światowymi firmami lotniczymi.

 

W celu realizacji zadań poszukujemy osoby na stanowisko
Główny Specjalista ds. Systemów Informatycznych


Opis stanowiska:
- planowanie, nadzór i zapewnianie bezpieczeństwa nad pełną infrastrukturą
informatyczną i systemami informatycznymi w firmie w tym administracją serwerami
baz danych np. MS SQL, systemami Windows Server itp.,
- utrzymywanie systemów i sprzętu komputerowego w ciągłej gotowości i sprawności,
- nadzorowanie realizacji projektów informatycznych w tym rozwój systemów IT,
- wsparcie informatyczne komórek organizacyjnych,
- utrzymanie i zarządzanie sieciami lokalnymi (LAN) i rozległymi (WAN) firmy.

 

Wymagania
- wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu informatyki lub pokrewne,
- znajomość MS SQL 2008 lub wyższy oraz systemu MS Dynamics NAV ,
- znajomość i umiejętność administrowania systemem klasy ERP,
- ogólna orientacja w procesach biznesowych w firmie o profilu produkcyjnym,
- umiejętność przygotowywania dokumentacji wprowadzonych rozwiązań,
- minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji
technicznej.

 

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- satysfakcjonującą pracę,
- samodzielność w ramach wykonywanych obowiązków,
- pracę w miłej atmosferze,
- bogaty pakiet socjalny.

 

Aplikacje można składać osobiście w siedzibie firmy: WSK „PZL-KALISZ” S.A. Dział Kadr ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz lub przesyłać na e-mail: rekrutacja@wsk.kalisz.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwaną dalej „WSK „PZL-KALISZ S.A.”, moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista ds. Systemów Informatycznych
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych w WSK „PZL-KALISZ” S.A.*
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z „Informacją dla kandydatów do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.” **
* Informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji w WSK „PZL-KALISZ” S.A.. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WSK „PZL-KALISZ” S.A.
** „Informacja dla kandydatów do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.” znajduje się pod adresem Polityka RODO