Contact
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140,
62-800 Kalisz

tel. 62 504 61 00 (switchboard)
fax  62 503 24 33

Sales: salesdept@wsk.kalisz.pl
Board office: biuro_z@wsk.kalisz.pl

O spółce

Informacje o spółce

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – KALISZ” S. A. w Kaliszu, posiada, na podstawie Zezwolenia wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, pracownię rentgenowską do celów badań nieniszczących.

 

Pracownia nie stanowi zagrożenia dla środowiska zewnętrznego i populacji.