Contact
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140,
62-800 Kalisz

tel. 62 504 61 00 (switchboard)
fax  62 503 24 33

Sales: salesdept@wsk.kalisz.pl
Board office: biuro_z@wsk.kalisz.pl

Nagrody i certyfikaty

Inne uprawnienia

Posiadamy:


- ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO III STOPNIA nr SBPKZ011720T potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” i „POUFNE” wydane przez ABW;


- ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO III STOPNIA nr SBPNZ011820S potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą „NATO SECRET” i „NATO CONFIDENTIAL” wydane przez ABW;


- ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO III STOPNIA nr SBPUZ011920S potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą „SECRET UE/EU SECRET”
i „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” wydane przez ABW.