Contact
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140,
62-800 Kalisz

tel. 62 504 61 00 (switchboard)
fax  62 503 24 33

Sales: salesdept@wsk.kalisz.pl
Board office: biuro_z@wsk.kalisz.pl

Kariera

Dyrektor Techniczny

 

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-KALISZ” S.A jest przedsiębiorstwem polskiego przemysłu lotniczego od 1952 r. oraz jedynym producentem silnika tłokowego ASz-62IR. Spółka wyposażona jest w nowoczesne maszyny i urządzenia umożliwiające stosowanie procesów technologicznych i obróbczych na najwyższym światowym poziomie. Współpracuje z czołowymi, światowymi firmami lotniczymi.

 

W celu realizacji zadań poszukujemy osoby na stanowisko
DYREKTORA TECHNICZNEGO
 

Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć między innymi:
•  nadzór i koordynacja działań służb technologicznych i konstrukcyjnych,
•  kształtowanie i realizacja działań B+R w zakresie rozwoju produktów Spółki,
•  śledzenie nowych rozwiązań technologicznych oraz rozwijanie i wdrażanie nowych technologii mających na celu doskonalenie procesów produkcyjnych,
•  współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji planów techniczno-ekonomicznych,
•  inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć organizacyjno- technicznych i ekonomicznych oraz ocena efektów tych prac,
•  wprowadzanie postępu naukowo- technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego oraz podejmowanie działań zapewniających ich wdrażanie,
•  wdrażanie nowych wyrobów i nadzór nad ich certyfikacją,
•  nadzorowanie i uczestniczenie w realizacji zadań wynikających z dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością,
•  orientacja na cel i nastawienie na „getting things done”,
•  wspieranie, angażowanie i motywowanie zespołu do efektywnej pracy i podejmowania wyzwań.

 

Wymagania:
•  wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, technologia maszyn),
•  min. 8 lat pracy w firmie produkcyjnej; w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
•  znajomość przemysłu lotniczego,
•  znajomość przepisów lotniczych: ISO 9001, AS 9100, AQAP 2110, PART- 21, PART- 145
•  doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych,
•  nastawienie na realizację celów oraz wdrażanie rozwiązań usprawniających pracę,
•  umiejętność zarządzania dużym zespołem,
•  znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego.


Oferujemy:
•  satysfakcjonującą pracę, pełną wyzwań w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•  atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia,
•  możliwość rozwoju zawodowego i tworzenia nowych rzeczy,
•  bezpośrednią współpracę z Zarządem oraz możliwość współpracy z międzynarodowymi firmami.

 

Prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego oraz oczekiwań finansowych.

 

Aplikacje można składać osobiście w siedzibie firmy: WSK „PZL-KALISZ” S.A. Dział Kadr
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz lub przesyłać na e-mail: rekrutacja@wsk.kalisz.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwaną dalej „WSK „PZL-KALISZ S.A.”, moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu rekrutacji na stanowisko dyrektora technicznego.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych w WSK „PZL-KALISZ” S.A.*
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z „Informacją dla kandydatów do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.” **
* Informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji w WSK „PZL-KALISZ” S.A.. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WSK „PZL-KALISZ” S.A.
** „Informacja dla kandydatów do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.” znajduje się pod adresem Polityka RODO.