Contact
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140,
62-800 Kalisz

tel. 62 504 61 00 (switchboard)
fax  62 503 24 33

Sales: salesdept@wsk.kalisz.pl
Board office: biuro_z@wsk.kalisz.pl

Kariera

DYREKTOR EKONOMICZNO-FINANSOWY

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-KALISZ” S.A jest przedsiębiorstwem polskiego przemysłu lotniczego od 1952 r. oraz jedynym producentem silnika tłokowego ASz-62IR. Spółka wyposażona jest w nowoczesne maszyny i urządzenia umożliwiające stosowanie procesów technologicznych i obróbczych na najwyższym światowym poziomie. Współpracuje z czołowymi, światowymi firmami lotniczymi.

 

W celu realizacji zadań poszukujemy osoby na stanowisko
DYREKTORA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO


Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć między innymi:

• kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy;
• prowadzenie badań i analiz kondycji finansowej firmy i ogólnej sytuacji ekonomicznej;
• nadzór nad tworzeniem odpowiednich raportów dla Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej;
• nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji;
• optymalizowanie polityki podatkowej;
• optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego;
• odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych;
• kontakty i współpraca z bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz organami podatkowymi;
• planowanie, opracowywanie i nadzór nad realizacją krótko- i długoterminowych planów finansowych Spółki;
• nadzór nad pracą działów: finansowo-księgowego, controlingu, inwestycji oraz IT

 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (finanse i rachunkowość, ekonomia lub zarządzanie),
• min. 8 lat pracy, w tym 4 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w działach księgowości lub controlingu w firmie produkcyjnej o znaczących wynikach finansowych;
• doświadczenie we współpracy z bankami;
• umiejętność zarządzania budżetem, dobra znajomość nowoczesnych zasad zarządzania finansami,
• posiadanie gruntownej wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej;
• umiejętność zarządzania zespołem;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
• mile widziana znajomość jęz. angielskiego

 

Oferujemy:
• satysfakcjonującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• atrakcyjne wynagrodzenie;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• stabilne warunki zatrudnienia;
• pracę w miłej atmosferze

 

Aplikację należy przesyłać na e-mail: rekrutacja@wsk.kalisz.pl w terminie do 12.02.2021 r.

Prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego oraz oczekiwań finansowych.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L
Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwaną
dalej „WSK „PZL-KALISZ S.A.”, moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu rekrutacji na stanowisko dyrektora ekonomiczno-finansowego.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych w WSK „PZL-KALISZ” S.A.*

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Jednocześnie oświadczam,
że zapoznałem/am się z „Informacją dla kandydatów do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.” **

 

* Informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji
w WSK „PZL-KALISZ” S.A.. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WSK „PZL-KALISZ” S.A.
** „Informacja dla kandydatów do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.” znajduje się pod adresem Polityka RODO.