Centrum obróbcze

Nazwa maszyny Typ Rok budowy Ciężar kg Nr. inwentarzowy CENA w zł.
Centrum obróbcze DC-40 1986 10 000 41-9033 80 000

 

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w całości lub części bez podania przyczyn oraz nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte w zbywanych maszynach i urządzeniach .
Wszystkie koszty związane z nabyciem (demontaż i załadunek) ponosi nabywca.

Kontakt w sprawie sprzedaży:
Piotr BURCHARD - Główny Specjalista ds. Sprzedaży,

tel. 62 504 6116,

email: burchard_p@wsk1.kalisz.pl
 

Kontakt w sprawach technicznych:

Andrzej Juszczak - Konsultant d/s technicznych

tel. 62 504 6462.

email: juszczak@wsk1.kalisz.pl
 


zamów

Galeria: