Maszyna miernicza 3m.

Nazwa maszyny Typ

Rok

budowy

Ciężar kg Nr. inwentarzowy CENA w zł.
Maszyna miernicza 3m. - 1969 - 80-3605 6 000

 

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w całości lub części bez podania przyczyn oraz nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte w zbywanych maszynach i urządzeniach.
Wszystkie koszty związane z nabyciem (demontaż i załadunek) ponosi nabywca.

 

Kontakt w sprawie sprzedaży:
Piotr BURCHARD - Kierownik Działu Sprzedaży

tel. 62 504 6116

e-mail: piotr.burchard@wsk.kalisz.pl

 

Kontakt w sprawach technicznych:

Jakub Burzyński - Konsultant ds. technicznych

tel. 62 504 6551

e-mail: jakub.burzynski@wsk.kalisz.pl


 


zamów