Maszyna miernicza 3m.

Nazwa maszyny Typ

Rok

budowy

Ciężar kg Nr. inwentarzowy CENA w zł.
Maszyna miernicza 3m. - 1969 - 80-3605 6 000

 

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w całości lub części bez podania przyczyn oraz nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte w zbywanych maszynach i urządzeniach.
Wszystkie koszty związane z nabyciem (demontaż i załadunek) ponosi nabywca.

Kontakt w sprawie sprzedaży:
Piotr BURCHARD - Główny Specjalista ds. Sprzedaży,

tel. 62 504 6116,

email: burchard_p@wsk1.kalisz.pl
 

Kontakt w sprawach technicznych:

Andrzej Juszczak - Konsultant d/s technicznych

tel. 62 504 6462.

email: juszczak@wsk1.kalisz.pl
 


zamów