Samochód asenizacyjny Star-200

Nazwa maszyny Typ Rok budowy Ciężar kg Nr. inwentarzowy CENA w zł.
Samochód  Star-200 1984 8000 74-8732 7000

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w całości lub części bez podania przyczyn oraz nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte w zbywanych maszynach i urządzeniach .
Wszystkie koszty związane z nabyciem (demontaż i załadunek) ponosi nabywca.

Kontakt w sprawie sprzedaży:
Piotr BURCHARD - Główny Specjalista ds. Sprzedaży,

tel. 62 504 6116,

email: burchard_p@wsk1.kalisz.pl
 

Kontakt w sprawach technicznych:

Andrzej Juszczak - Konsultant d/s technicznych

tel. 62 504 6462.

email: juszczak@wsk1.kalisz.pl
 


zamów