Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

Obsługa posprzedażowa

ASz-62IR

  Zestawienie biuletynów silnika ASz 62 IR
LP Nr biuletynu Rok wydania Dotyczy
1

2

3 4
1 715/Eks/67 1967 Uzupełnienia „Terminarza prac okresowych” silnika ASz-62IR 14 i 15 serii.
2 762/68 1968 Jednorazowego sprawdzenia regulatorów R9SM2 wykonanych od 1.04.1966 do 20.05.1967 (na podstawie biuletynu radzieckiego nr 627006929-AB).
3 970/790/IK/68 1968 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników serii 14 od nr K1420501 – K14277200 i 15 serii od nr K1501701 – K15058195.
4 847/Eks/69 1969 Wprowadzenie zmian w dokumentacji towarzyszącej silnika ASz-62IR serii 15 od nr K15068164 w związku z wprowadzeniem do eksploatacji gaźników AKM-62IRA oznaczonych literą „Щ” przy numerze kolejnym.
5 880/Inf/69 1969 Umasienia iskrowników w procesie konserwacji poza płatowcem.
6 160/903/IK/70 1970 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii od nr K1506801 do K15109208.
7 937/Eks/70 1970 Eksploatacji silników ASz-62IR 15 serii – 7, 8 i 9 partii.
8 1288/970/IK/71 1971 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii od nr K1511001 do K15150190.
9 1364/1016/IK/71 1971 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii od nr K1516101.
10 1405/1029/IK/72 1972 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii w drugim półroczu 1971 roku.
11

S/1408/1034/Eks/72

 

1972 Usunięcia związków smolistych z układu wlotowego silników ASz-62IR 14 i 15 serii zabudowanych na samolotach An-2 eksploatowanych w kraju.
12

S/1467/1076

/I/72

1972 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych w wyrobach RIM-U-24IR.
13 1134/IK/72 1972 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii w pierwszym półroczu 1972 roku.
14 1158/R/1972 1972 Wymiany zaworów ssacych nr 100194 podczas I-go remontu na silnikach ASz-62IR 15 serii.
15 1215/IK/73 1973 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii w II półroczu 1972 roku.
16 1247/IK/73 1973 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii w I półroczu 1973 roku.
17 1278/IK/74 1974 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii w II półroczu 1973 roku.
18 1289/Eks/74 1974 Zezwolenia na stosowanie w eksploatacji silników ASz-62IR 14 i 15 serii paliwa etylizowanego firmy Shell, Grade 100/130 wg D. Eng. RD 2485 oraz aktualizacji dokumentacji towarzyszacej.
19 1319/Eks/74 1974 Zezwolenia na stosowanie w eksploatacji silników ASz-62IR 14 i 15 serii paliwa B95/130 wg GOST 1012-72 jako zamiennika zastepującego paliwo podstawowe B91/115 oraz aktualizacji dokumentacji towarzyszacej.
20 1404/IK/74 1974 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii w pierwszym półroczu 1974 roku.
21 1405/Inf/74 1975 Aktualizacji narzędzi pokładowych w dokumentacji towarzyszącej silnika ASz-62IR.
22 1487/IK/75 1975 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii w drugim półroczu 1974 roku.
23 1520/R/75 1975 Wymiany wałka 106719 na sprzegło przeciążeniowe 62-19-70/K napedu sprężarki tłokowej typu AK-50 na silnikach ASz-62IR 14 i 15 serii oraz remontu sprzęgła przeciążeniowego 62-19-70/K.
24 1521/IK/75 1975 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii w pierwszym półroczu 1975 roku.
25 1547/IK/76 1976 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 15 serii w drugim półroczu 1975 roku.
26 1511/IK/75 1975 Różnic konstrukcyjnych silników ASz-62IR serii 16 w stosunku do silników serii 15.
27 1513/R/75 1975 Zastosowanie filtru odśrodkowego TCM-25 wraz z napędem, pompa olejowa MSz-8A i filtrem sygnalizatorem opiłków do silników ASz-62IR 14 i 15 serii.
28 1538/IK/76 1976 Specyfikacja zamienności części, zespołów i agregatów silnika ASz-62IR 16 serii na 15 i 14 serie.
29 1560/IK/76 1976 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 16 serii w pierwszym półroczu 1976 roku.
30 1562/Eks/76 1976

1. Zmian w dokumentacji użytkowania i obsługi
technicznej.

2. Przetarowania momentu klucza K6-12-212
znajdującego sie w torbie narzędzi
pokładowych silników o nr od K16025127 do
K16025147, K1603698 do K16036102,
K16036251 do K16036299, K1604682 do
K1604687.

3. Przeglądu korpusu filtra 62-602-120 wyrobu
TCM-25 w silnikach o w/w numerach.

31 1563/Inf/76 1976

Uaktualnienia instrukcji użytkowania instrukcji obsługi technicznej i terminarza prac okresowych silnika ASz-62IR serii 16.

32 1532/R/75 1975 Wymiany w silnikach ASz-62IR 14 i 15 serii tulei 62-08-07 i 62-08-17 tarczy krzywkowej na tuleje 62-08-19 podczas remontu.
33 1533/R/75 1975

Wymiany wkretów mocujacych tarcze uszczelniająca sprężarki w silnikach ASz-62IR 14 i 15 serii podczas ich remontu.

34 1572/IK/77 1977 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 16 serii w drugim półroczu 1976 roku.
35 1654/Eks/77 1977 Występowania korozji kołpaka nr 62-602-023 odśrodkowego filtra oleju TCM-25 w silnikach ASz-62IR 16 serii.
36 1659/IK/77 1977 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR serii 16 w pierwszym półroczu 1977 roku.
37 1695/IK/78 1978 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR serii 16 w drugim półroczu 1977 roku.
38 1697/Eks/78 1978 Uzupełnienie czynnosci obsługowych odsrodkowego filtra oleju TCM-25.
39 1712/Inf/78 1978 Sygnalizatora opiłków.
40 1718/IK/78 1978 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR serii 16 w pierwszym półroczu 1978 roku.
41 1743/IK/79 1979 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w drugim półroczu 1978 roku.
42 1845/Inf/80 1980

Ujednolicenie okresów miedzynaprawczych silnika ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18. Obowiązuje od silnika ASz-62IR 16 nr K1618001 i od silnika ASz-62IR-M18 nr KAA601001.

43 1853/IK/80 1980 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w drugim półroczu 1979 roku.
44 R–1860/80 1980 Poinformowania użytkowników odnośnie usuwania usterek pomp olejowych MSz-8A serii „D”.
45 1861/Inf/80 1980

Zmian w dokumentacji towarzyszącej silnika ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18 w związku z wprowadzeniem korektora wysokościowego ze zmodernizowanym aneroidem.

46 1866/Inf/80 1980

Aktualizacji dokumentacji towąrzyszacej silnika ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18.

47 1947/IK/80 1980

Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w pierwszym półroczu 1980 roku.

48 1948/Inf/80 1980

Uaktualnienia dokumentacji towarzyszącej silnika ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18.

49 1/1953/81
uzupełnienie nr 1 do
biuletynu nr
S/1408/1034/Eks/72
1981 Rozszerzenie zakresu stosowania biuletynu nr S/1408/1034/Eks/72 (usuwanie zwiazków smolistych z układu wlotowego) na silniki ASz-62IR serii 16.
50 1955/Eks/81 1981 Zniesienia obowiązku wykonywania czynności przemywania gaźnika AKM-62IRA z częściowym jego demontażem po każdych 300 godz. pracy silnika ASz-62IR-M18 przy eksploatowaniu go na samolotach M18 „Dromader”.
51 1956/IK/81 1981 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w drugim półroczu 1980 roku.
52 1963/Inf/81 1981 Uaktualnienia Opisu Technicznego silnika lotniczego ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18.
53 1973/IK/81 1981 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w pierwszym półroczu 1981 roku.
54 1978/Inf.81 1981 Uaktualnienia dokumentacji towarzyszącej silnika ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18.
55 1981/R/82 1982 Naprawy odśrodkowego filtra oleju TCM-25 w bazach remontowych.
56 1982/E/82 1982 Wprowadzenie zmian w instrukcji użytkowania silnika ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18.
57 12/Inf/82 1982 Wprowadzenie stalowego kołpaka K6-02-117 na wyposażenie odśrodkowego filtra oleju TCM-25 w silnikach ASz-62IR serii 16.
58 14/IK/82 1982 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w pierwszym półroczu 1982 roku.
59 16/IK/82 1982 Konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i remontowych różnic iskrowników BSM-9F w stosunku do iskrowników BSM-9.
60 17/E/82 1982 Wprowadzenie do dokumentacji towarzyszącej silnika ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18 zmian związanych z wyposażeniem silników w iskrowniki BSM-9F.
61 19/R/82 1982 Wyposażenia filtrów odśrodkowych oleju TCM-25 w kołpak aluminiowy 62-602-023 lub stalowy K6-02-117 podczas remontu silników ASz-62IR 16 serii.
62 20/R/82 1982 Poinformowanie użytkowników odnośnie wymiany wałka 105668 i tulejki uzębionej 105669 korektora wysokościowego 105084 serii PE w gaźnikach AKM-62IRA serii DE.
63 22/E/83 1983 Wprowadzenia do instrukcji obsługi silnika lotniczego ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18 zmian związanych z uściśleniem warunków konserwacji silnika na 15 dni.
64 25/E/83 1983 Wprowadzenia do dokumentacji towarzyszącej silnika ASz-62 serii 14, 15 i 16 zmian związanych z wyposażeniem silników w iskrowniki BSM-9F.
65 30/IK/83 1983 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w pierwszym półroczu 1983 roku.
66 32/R/83 1983 Naprawy odśrodkowego filtra oleju TCM-25 w bazach remontowych.
67 35/E/83 1983 Wprowadzenie zmian do dokumentacji towarzyszącej w związku z przystosowaniem skrzynki napedów pomp hydraulicznych silnika ASz-62IR-M18 do zabudowy na niej pompy próżniowej.
68 39/R/84 1984

Zmiany konstrukcyjnej częsci AK-59901/A i AK-59902 w spreżarkach powietrznych typu AK-50P-12, AK-50M i AK-50M1.

69 48/IK/85 1985

Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w okresie od drugiego półrocza 1983 roku do konca 1984 roku.

70 51/E/85 1985 Wprowadzenia zestawien stosowanych olejówsmarnych i stosowanych paliw oraz zmianporządkowych z tym związanych do dokumentacjitowarzyszącej silników ASz-62IR serii 14, 15 i 16.
71 52/R/85 1985 Wprowadzenie nowej wersji konstrukcyjnej korbowodu głównego (62.606.003) zespół technologiczny 62.606.020 lub 62.606.020R1, zamiast korbowodu głównego 62.06.12 (zespół technologiczny 62.06.90 lub 62.06.90R1) w silnikach ASz-62IR.
72 53/IK/86 1986 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w 1985 roku.
73 54/E/86 1986 Wprowadzenie zmian do instrukcji napraw głównych silnika ASz-62IR-M18.
74 55/E/86 1986 Wprowadzenie zmian do instrukcji napraw głównych silnika ASz-62IR serii 16.
75 56/DK/86 1986 Wprowadzenie zmiany sposobu zabezpieczenia połączenia śrubowego z dzwignią korektora wysokościowego 105084 produkcji PRL (wyrób: gaznik AKM-62IRA serii DE).
76 57/IK/86 1986

Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych dosilników ASz-62IR w pierwszym półroczu 1986 roku.

77 59/E/87 1987 Możliwosci zabudowy pompy hydraulicznej LUN6102.01.8 zamiast pompy hydraulicznej PLT-2-3 na skrzynce napedów silnika ASz-62IR-M18.
78 60/IK/87 1987

Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w okresie od lipca 1986 do czerwca 1987.

79 61/R/87 1987 Zmiany otworu w rozpylaczu oleju wału wykorbionego 62.03.09 oraz momentu dokręcania nakrętek satelitów K6.10.09.
80 62/IK/87 1988 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w drugim półroczu 1987 roku.
81 63/E/88 1988 Uściślenia Instrukcji przegladów okresowych i obsługi silnika lotniczego ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18, dok. nr WT-62.03.01K/WT-62.04.01K wydanie 1979 rok.
82 64/E/88 1988

Silników ASz-62IR serii 15 o numerach: K1511089, K15161184, K15202159, K15284141, K15284144, K1532582, K1523274, K1525348, K15273194, K15273222, K15314106, K15325242, K15325258, K15335157, K1534550,
K15345133, K15345218, K15345219, K15366169 wyposażonych

w odsrodkowy filtr oleju TCM-25 i filtr sygnalizator opiłek.

83 65/Inf/88 1988 Warunków przyjęcia do naprawy głównej: naprawai kompletacja silników ASz-62IR wszystkich wersji konstrukcyjnych przez WSK „PZL – Kalisz”.
84 67/IK/88 1988

Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR w pierwszym półroczu 1988 roku.

85 68/IK/89 1989 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników ASz-62IR 16 serii w okresie od lipca 1988 do czerwca 1989 roku.
86 71/E/89 1989 Wprowadzenia wartosci całkowitego resursu technicznego silnika ASz-62IR-M18 do InstrukcjiUżytkowania silnika silnika lotniczego, dok. nr Wt-62.02.01, wydanie 12.1079 r.
87 72/E/90 1990

1. Podwyższenia z 1000 do 1200 godzin resursudo pierwszej naprawy głównej silnikomASz-62IR-M18 poczawszy od numeru fabrycznego KAC012001.

2. Wprowadzenia do produkcji seryjnej i eksploatacji silników ASz-62IR-16 i ASz-62IRM18 ze zmianami konstrukcyjnymi.

3. Wprowadzenia zmian do dokumentacjitowarzyszącej silnika. (Użytkownicy wyszczególnieni w K.Z.K 11103/62).

88 76/R/91 1991 Wprowadzenie nowych czesci remontowych silnika.(Użytkownicy wyszczególnieni w K.Z.K 11103/62).
89 78/E/91 1991 Wprowadzenie aktualnie obowiązujacych wartościluzów między prowadnicą a trzonkiem zaworu wylotowego w poszczególnych cylindrach, do dokumentacji towarzyszacej silnika.
90 79/I/91 1991 Wprowadzenia tłokowych pierścieni chromowanych 62.05.14 i 62.05.01 zamiast azotonasiarczanych pierścieni tłokowych, począwszy od silnikaASz-62IR-16 nr K1652056 i od silnika ASz-62IRM18 nr KAC012042.
(Użytkownicy wyszczególnieni w K.Z.K 11111/62).
91 80/E/91 1991 Wymiany oleju Aeroshell i jego odpowiedników po każdych 300 godzinach pracy silnika. (Użytkownicy wyszczególnieni w K.Z.K 11111/62).
92 81/E/91 1991

Wprowadzenie nowej konstrukcji tłoka K6.05.219 montowanego w cylindrach 4, 5, 6 i 7 począwszy od silnika ASz-62IR nr K16521130, ASz-62IR-M18 nr KAC113005. (Użytkownicy wyszczególnieni w K.Z.K 11114/62).

93 83/E/92 1992 Wyposażenia silników ASz-62IR-M18 od nr KAD w skrzynke napędu K6.19.218 umożliwiająca zabudowe pampy hydraulicznej PZ-5TC.
94 84/E/93 1993 Użytkowania korektora wysokościowego gaźnika silnika ASz-62IR-M18 zabudowanego na samolocie wyposażonym w układ sterowania korektorem wysokościowym.
95 85/E/93 1993

Podwyższenia z 1000 do 1500 godzin resursu do pierwszej naprawy głównej silnikom ASz-62IR-M18 eksploatowanych na oleju ELF100AD i MOBIL AD100 w Czechach i Słowacji.

96 86/E/94 1994 Podwyższenie okresu międzynaprawczego silnikom ASz-62IR-M18 przeznaczonym do zabudowy i eksploatacji na samolotach DHC-3„OTTER”. (Użytkownicy kanadyjscy).
97 87/E/95 1995 Przebudowy silników ASz-62IR 15 i 16 serii na ASz-62IR-M18, oraz ASz-62IR-M18 na ASz-62IR 16 serii. (Użytkownicy krajowi).
98 89/K/95 1995 Przebudowy silnika ASz-62IR-M18 ze skrzynką napędu K6-19-205 umożliwiajaca zabudowe pompy hydraulicznej PLT-2-3 na silnik ASz-62IRM18 ze skrzynką napędu K6-19-218 umożliwiajaca zabudowę pompy hydraulicznej PZ5-TC.
99 90/E/95 1995 Resursów silnika ASz-62IR, wszystkich jego wersji i odmian, oraz resursów agregatów stanowiących wyposażenie silnika.
100 91/E/95 1995 Wprowadzenie do zestawienia stosowanych olejów smarnych gatunków „Phillips 66” i AeroShell W Multigrade 15W-50.
101 93/R/96 1996

Anulowania w „Instrukcji napraw głównych silnika ASz-62IR-16 serii i ASz-62IR-M18” wykazu części z ograniczonym okresem pracy.

102 94/K/96 1996 Zastosowanie rur ssących K6-04-210 cylindra Nr 3 i K6-04-211 cylindrów Nr 4 i 5 w silnikach ASz- 62IR-16 i ASz-62IR-M18.
103 98/E/96 1996 Okresów międzynaprawczych silnika ASz-62IR-15 serii, ASz-62IR-16 serii i ASz-62IR-M18, wszystkich jego wersji i odmian oraz okresów międzynaprawczych osprzętu stanowiącego wyposażenie silnika.
104 100/E/97 1997 Wprowadzenie do zestawienia stosowanych olejów smarnych gatunku ELF Aviation Engine oil AD1550 o klasie lepkości SAE 15W50.
105 102/K/97 1997 Umożliwienia zastosowania w eksploatacji silników ASz-62IR-16 serii oraz ASz-62IR-M18 zaworów K4-02-202 do spuszczania oleju z rur ssących 3, 4 i 5 cylindra.
106 103/E/97 1997

1. Przedłużenie okresu miedzynaprawczego o 200 godzin do pierwszej naprawy głównej i dalszych napraw głównych silników lotniczych ASz-62IR-15 i –16 serii eksploatowanych w Iranie.

2. Tylko i wyłącznie silników eksploatowanych przez PZL-Okecie-Warszawa S.A. –ZUA. (Dla PZL-Warszawa-Okecie S.A.).

107 S/4269/E-104/99 1999 Przewodów zapłonowych (Stosowany w lotnictwie wojskowym).
108 105/K/00 2000 Zastosowanie kolektora zapłonowego wykonanego z przewodów produkcji amerykanskiej firmy PACKARD.
109 106/S/2000 2000 Okresów międzynaprawczych silników ASz-62IR wszystkich jego wersji i odmian oraz okresów międzynaprawczych osprzętu stanowiącego wyposażenie silnika.
110 S/4420/E-107/2000 2000 Dopuszczenia oleju O-117 PL prod. Rafinerii Gdańskiej do eksploatacji silników lotniczych ASz-62IR. (Stosowany w lotnictwie wojskowym).
111 108/K/2000 2000 Ujednolicenia metody poświadczenia kontroli magnetycznej częsci podczas napraw silnika lotniczego ASz-62IR.
(Krajowe i zagraniczne Zakłady napraw silników lotniczych ASz-62IR).
112 109/inf/2000 2000

Ujednolicenie wyposażenia w narzędzia silników ASz-62IR-16 serii i ASz-62IR-M18.

113 111/S/2001 2001 Zmiana sposobu konserwacji silnika ASz-62IR zabudowanego na płatowcu.
114 112/K/2001 2001 Sposobu przygotowania naboi kontrolnych 112-22-38 podczas konserwacji silników ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18.
115 113/S/2002 2002 Rozszerzenia stosowania normy MIL-L-6529C na środki konserwujące do silnika ASz-62IR zabudowanego na płatowcu o oleje konserwujace.
116 114/K/2002 2002 Przebudowy silnika ASz-62IR-M18 wersji KAC lub KAD przystosowanego do zabudowy na samolocie M18 „Dromader” na silnik ASz-62IR-M18 wersji KAB przystosowanego do zabudowy na samolocie DHC-3 „OTTER” i odwrotnie.
117 116/K/2003 2003 Montowania na silnikach ASz-62IR-M18 skrzynek napedów K6.19.219 umożliwiajacych napęd pomp hydraulicznych PZ5-TC i kompresorów do klimatyzacji SD5H09.
118 117/K/2003 2003 Zmian Konstrukcyjnych wprowadzonych w silnikach ASz-62IR-16 serii dla odbiorcy chinskiego. (Użytkownicy chińscy).
119 118/K/2003 2003

Dopuszczenia oleju LOTOS 100 kod 0-177 PL produkcji Rafinerii Gdanskiej do eksploatacji rodziny silników lotniczych ASz-62IR i AI-14R.

120 119/K/2004 2004

1. Przedstawienia w Instrukcji Zabudowy:
a) sposobu zabudowy spreżarki SD5H09 do klimatyzacji kabiny pilotów.
b) sposobu zabudowy pompy PZ5-TC do obsługi instalacji hydraulicznej płatowca.

2. Wprowadzenie do Instrukcji Przegladów
momentu dokręcania śrub ściągających dźwignie zaworów.

121 120/K/2004 2004 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych w silnikach ASz-62IR-16 serii dla odbiorcy chinskiego. (Użytkownicy chinscy).
122 121/I/2004 2004 Dopuszczenia benzyny lotniczej B91/115 zgodnej z GOST 101/72 produkowanej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku wg WT-04/OBR PR/ND/60.
123 122/I/2004 2004 Numeracji rodziny silników ASz-62IR wszystkich serii odmian.
124 124/S/2005 2005

Przedłużenie okresu międzynaprawczego silnika ASz-62IR bedacych w eksploatacji w zależnosci od ich stanu technicznego. (Użytkownicy krajowi).

125 125/S/2005 2005

1. Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń dotyczących temperatury oleju na wejsciu i dopuszczalnej temperatury głowic – cylindrów.

2. Zastosowanie deflektorów głowicowych i międzycylindrowych w silniku ASz-62IR-M18.

3. Umożliwienie zabudowy kompresora SD5H09 z układem przeniesienia napędu obsługującego system klimatyzacji kabiny pilotów.

4. Zastosowanie do silnika ASz-62IR-M18 napędzajacego samolot M18 „Dromader” śmigła AW-2.

126 126/S/2005 2005

Wykazu narzędzi pokładowych silników ASz-62IR-16 serii i ASz-62IR-M18.

127 127/K/2005 2005 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych w silnikach ASz-62IR-16 serii dla odbiorcy chińskiego. (Użytkownicy chinscy).
128 128/S/2006 2006 Okresów międzynaprawczych silników ASz-62IR, wszystkich jego wersji i odmian oraz okresów międzynaprawczych osprzętu stanowiącego wyposażenie silnika.
129 129/S/2006 2006 Dopuszczenia benzyny lotniczej Avgas 91UL produkowanej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku wg WT-06/OBR PR/PD/66.
130 130/S/2007 2007 Okresów międzynaprawczych silników ASz-62IR, wszystkich jego wersji i odmian oraz okresów międzynaprawczych osprzętu stanowiącego wyposażenie silnika.
131 131/S/2008 2008 Okresów międzynaprawczych silników ASz-62IR-16 serii. (do zabudowy na samolotach An-2).
132 132/S/2010 2010

Uporządkowania zapisów w Instrukcji Użytkowania WT-62.02.01 i Instrukcji Obsługi WT-62.04.01K silników ASz-62IR – 16 i ASz-62IR – M18.

133 133/I/2011 2011 Naliczanie czasu pracy silników.
134 134/I/2011 2011 Zmiany Warunków Technicznych dla benzyny lotniczej B 91/115 zgodnej z GOST 1012/72 produkowanej przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku.
135 135/S/2011 2011 Zmiany nazwy benzyny lotniczej bezołowiowej Avgas 91UL produkowanej przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku.
136 136/S/2011 2011 Wprowadzenia dwóch sprężyn zaworowym, uszczelki metalowo-gumowej na zaworze ssącym i zgarniacza oleju na zaworze wydechowym.
137 137/I/2011 2011 Zespołów montażowych cylindrów silników ASz-62IR.
138 138/I/2011 2011 Różnic konstrukcyjnych karterów K6-01-106 i K6-01-109.
139 139/I/2012 2012 Prawa używania nazw silników produkcji WSK „PZL - KALISZ” S.A.
140 140/I/2013 2013 Zmian Konstrukcyjnych wprowadzonych w silnikach ASz-62IR-16 dla odbiorcy chińskiego od 1997 r. (Użytkownicy chińscy).
141 141/I/2013 2013 Postępowania w przypadku przepełniania się silnika olejem w czasie postoju.
142 142/S/2014 2014 Zniesienia ograniczeń ilości napraw głównych osprzętu silników lotniczych ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18.
143 143/S/2014 2014 Wprowadzenia benzyny samochodowej 95 zgodnej z normą PN-EN 228 do stosowania w silnikach lotniczych ASz-62IR-16 i ASz-62IRM18.
144 144/S/2014 2014 Zniesienia ograniczeń ilości napraw głównych silników lotniczych ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18 w Instrukcji UŜytkowania WT-62.02.01 oraz uporządkowania zapisów w Instrukcji Obsługi WT-62.04.01K.
145 145/S/2015 2015 1. Wprowadzenia do instrukcji silnika ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18 normy GOST R 51866 na benzynę samochodową.
2. Aktualizacji paliw oraz ich norm w instrukcjach silników rodziny ASz-62IR.
3. Wprowadzenia danych eksploatacyjnych sterownika ECU w instrukcjach silnika ASz-62IR-16E.
146 146/S/2017 2017

Wprowadzenia modyfikacji w pokrywie reduktora i prowadnicach popychaczy stosowanych w silnikach rodziny ASz-

62IR.

147 147/S/2018 2018

Wprowadzenia świec zapłonowych K6-21-215 jako zamiennik dotychczasowo stosowanych świec zapłonowych SD-48 BSM.

148 148/I/2019 2019

Zmiany nazwy firmy z Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. na Warter Fuels S.A.