Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NZ/WSK/2023 dot. zadania „Przegląd i konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kancelarii Tajnej”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty nr 1/NZ/WSK/2023 dot.: zadania „Przegląd i konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kancelarii Tajnej”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NZ/WSK/2023 dot. zadania „Przegląd i konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kancelarii Tajnej” więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoruinwestorskiego (EA/65/2023)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. więcej

Zapytanie ofertowe nr 64/EA/WSK/2023, dot. zadania: „Wykonanie instalacji odgromowej w podziale na 3 części, tj. budynek 14/20/43a, zgodnie z projektem”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty nr 64/EA/WSK/2023 dot. zadania: „Wykonanie instalacji odgromowej w podziale na 3 części, tj. budynek 14/20/43a, zgodnie z projektem” oraz zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoruinwestorskiego (EA/65/2023) dla w/w zadania.

Zapytanie ofertowe nr 64/EA/WSK/2023, dot. zadania: „Wykonanie instalacji odgromowej w podziale na 3 części, tj. budynek 14/20/43a, zgodnie z projektem” więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 22/NA/WSK/2023

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A., z siedzibą w Kaliszu informuje, że postępowanie nr 22/NA/WSK/2023, dot. „Opracowanie projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej wraz z PZT z układem paneli na terenie Spółki, doborem urządzeń oraz przedstawieniem szacunkowej wyceny robót budowlanych” zostało unieważnione. Plik do pobrania – PLIK PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 22/NA/WSK/2023 więcej

współpracujemy :