Regulamin

Regulamin wykupu akcji własnych – pobierz

Załączniki:

  • Umowa sprzedaży akcji – pobierz
  • Oświadczenie akcjonariusza – pobierz
  • Umowa sprzedaży akcji prawne – pobierz
  • Oświadczenie akcjonariusza prawne – pobierz

współpracujemy :