Wypłata dywidendy

Zarząd Spółki Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wzywa Akcjonariuszy Spółki do aktualizacji danych osobowych w związku z wypłatą dywidendy za 2018 rok. Wnioski dotyczące aktualizacji danych Akcjonariuszy można pobrać na stronie internetowej Spółki zakładka: Informacje o Spółce, Informacje dla Akcjonariuszy lub w Spółce (biurowiec, parter).

Wniosek o wypłatę kliknij i pobierz

Wypłata dywidendy za 2018 rok dokonywana będzie w następujący sposób:

  • 25.09.2019 r. – 30.09.2019 r. – wypłata dla Akcjonariuszy, którzy zadeklarowali przelew na rachunek bankowy,
  • 25.09.2019 r. – 30.09.2019 r. – pozostali Akcjonariusze, którzy zadeklarowali pobór dywidendy w kasie Spółki.

Wypłata dywidendy w Kasie nastąpi w godzinach od 9.00-13.00 (biurowiec, parter). Wnioski, które wpłynęły do Spółki po 23.09.2019 r., będą rozpatrywane w układzie kwartalnym. Płatność wynikająca z rozpatrzonych wniosków będzie realizowana w terminie do 15-go dnia kolejnego miesiąca.

współpracujemy :