• Data publikacji :

  Oferta na stanowisko : DYREKTOR TECHNICZNY

  Do zadań pracownika będzie należeć:

  • odpowiedzialność za technologiczne przygotowanie produkcji i nowe uruchomienia,
  • rozwijanie i wdrażanie nowych technologii w celu udoskonalenia procesów produkcyjnych,
  • prowadzenie badań i analiz oraz opracowywanie programów dotyczących wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz rozwoju produkcji i wyrobów,
  • kształtowanie i realizacja działań B+R w zakresie rozwoju produktów Spółki,
  • koordynacja działań zespołów technologicznych i konstrukcyjnych,
  • nadzór nad wdrażaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych,
  • nadzór nad kalkulacjami kosztów produkcji,
  • inicjowanie i zarządzanie procesami optymalizacji produkcji,
  • współpraca w opracowywaniu planów inwestycyjnych.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, technologia maszyn),
  • min. 8 lat pracy w firmie produkcyjnej; w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
  • doświadczenie w zarządzaniu multidyscyplinarnymi zespołami oraz w prowadzeniu projektów
   (w tym projekty badawczo-rozwojowe),
  • umiejętność zarządzania zasobami materiałowymi i budżetem,
  • umiejętność analitycznego oraz innowacyjnego myślenia oraz szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów,
  • zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie,
  • znajomość przemysłu lotniczego,
  • nastawienie na realizację celów oraz na wdrażanie rozwiązań usprawniających pracę,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

  Mile widziane:

  • doświadczenie we wdrażaniu Lean Management.

  Rodzaj umowy o pracę:

  umowa o pracę

  Miejsce pracy:

  Kalisz

  W zamian oferujemy:

  • satysfakcjonującą pracę, pełną wyzwań w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia,
  • możliwość rozwoju zawodowego i tworzenia nowych rzeczy,
  • atrakcyjny system wynagradzania.

  Aplikację można składać osobiście w siedzibie firmy: WSK "PZL-KALISZ" S.A. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz lub przesłać na e-mail: rekrutacja@wsk.kalisz.pl

  W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Oz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej "ROOD": oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego"PZL-KALISZ" S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwaną dalej WSK "PZL-KALISZ" S.A., moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu rekrutacji na stanowisko: Dyrektor Techniczny

  Informacja dla kandydatów do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. znajduje się pod adresem Polityka RODO ( wsk.kalisz.pl )

  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

współpracujemy :