Contact
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140,
62-800 Kalisz

tel. 62 504 61 00 (switchboard)
fax  62 503 24 33

Sales: salesdept@wsk.kalisz.pl
Board office: biuro_z@wsk.kalisz.pl

About us

Contact

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL - KALISZ”  S.A.

 

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz
NIP: PL6180042077
REGON: 250658668
Kapitał zakładowy Spółki: 66 150 680 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000071223
 

BANK PEKAO S.A. I Oddział w Kaliszu
02 1240 2946 1111 0000 2873 3290