Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

O spółce

Jakość

Podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością WSK „PZL-KALISZ”S.A. jest udokumentowana Polityka Jakości, której założenia wynikają z ciągłej potrzeby doskonalenia Systemu Jakości oraz wdrażania wyrobów o coraz wyższych wymaganiach jakościowych.
Realizacja tych wymagań, to sposób i metoda na umocnienie pozycji WSK „PZL-KALISZ”S.A. wśród czołowych przedstawicieli branży lotniczej.

 

 

 

 

 

Potwierdzeniem prawidłowego działania przyjętego systemu są uzyskane Certyfikaty dla:
  

    • tłokowych silników lotniczych – Certyfikaty Typu wydane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa

      Lotniczego (EASA), FEE, MAK, Chiny i inne krajowe nadzory lotnicze.
    • Systemy Zarządzania Jakością według wymagań poniższych norm i przepisów:
    - normy ISO 9001 przyznanym przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania 1999 roku,
    - normy AS 9100 przyznanym przez Bureau Veritas Certyfication w 2009 roku,
    - przepisów lotniczych:
    - PART – 145 na naprawę silników lotniczych przyznanym przez Urząd lotnictwa
      Cywilnego w 2000 roku,
    - PART – 21”G” na produkcję silników lotniczych przyznanym przez Urząd Lotnictwa
      Cywilnego w 2001 roku,
    - PART – 21”B” na zarządzanie procesem projektowania i certyfikacji silników
      lotniczych przyznanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego w 2005 roku,
    - publikacji standaryzacyjnej AQAP – 2110 dotyczącej wymagań zapewnienia jakości
      NATO przyznanym przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w 2002 roku,
    • Procesy specjalne według programu NADCAP.

 

     OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - pobierz
     WARUNKI JAKOŚCIOWE - pobierz