Jubileusz 70-lecia WSK „ PZL-KALISZ” S.A.

W dniu 06 października 2022 roku Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A., świętowała jubileusz 70 lecia. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego podsumowano dotychczasową działalność Spółki. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., przedstawiciele parlamentarzystów, Prezesi Spółek GK PGZ S.A., Rada Nadzorcza, Wiceprezydent Miasta Kalisza, Zarząd oraz obecni i emerytowani pracownicy Spółki.

Podczas jubileuszu zaproszeni goście mogli obejrzeć dokumentalny film obrazujący historię oraz potencjał Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „ PZL-KALISZ” S.A. na przestrzeni zmieniających się lat. Prezes Zarządu w swoim  wystąpieniu przybliżył kluczowe momenty z 70 lat działalności WSK „ PZL-KALISZ” S.A,  a także podkreślił, że najważniejszym kapitelem dla WSK „ PZL-KALISZ” S.A. są pracownicy.

 – Ten doniosły jubileusz to szczególna okazja do podkreślenia ogromnego dorobku osiągnięć i zasług pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Ugruntowana pozycja na rynku świadczy nie tylko o wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów, lecz także jest efektem ogromnego zapału, poświęcenia oraz ciężkiej pracy tych, którzy na przestrzeni 70 lat przyczynili się do zbudowania renomy i marki firmy – powiedział Jacek Jankowski, Prezes Zarządu. – Jestem przekonany, że dalsza efektywność będzie skutkowała kolejnymi sukcesami zarówno w branży lotniczej, jak i w branży zbrojeniowej.

W trakcie uroczystego spotkania głos zabrali Wiceprezydent Miasta Kalisza, Dyrektor Biura Projektów Lotniczych PGZ S.A, Pan Janusz Sobolewski, Dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej  Pan Piotra Trybka,  Dyrektor Biura posła  Pana Jana Dziedziczaka  Pan Wincenty Nowak oraz Prezes Śląskiego Klastra lotniczego  Pan Krzysztof Krystowski. W imieniu nieobecnych parlamentarzystów Pana Piotra Kalety i Pana Jana Mosińskiego zostały odczytane gratulacyjne listy z okazji jubileuszu 70 lecia Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „ PZL-KALISZ” S.A.

Ten zacny jubileusz nie mógłby odbyć się bez wręczenia dyplomów uznania dla  wieloletnich pracowników. Cieszymy się, że tak liczne grono zostało nagrodzone tym samym życzymy wszystkim pracownikom dalszego zaangażowania oraz dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

współpracujemy :