KIEROWNIK DZIAŁU ds. BHP, PPOŻ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Data publikacji :

  Oferta na stanowisko : KIEROWNIK DZIAŁU ds. BHP, PPOŻ I OCHRONY ŚRODOWISKA

  Do zadań pracownika będzie należeć:

  • kierowanie całokształtem działań z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
  • monitorowanie bezpiecznych warunków pracy oraz kontrola przestrzegania przepisów
   i zasad bhp, ppoż., ochrony środowiska,
  • działania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa
   i higieny pracy oraz ustawie o ochronie przeciwpożarowej,
  • przygotowywanie instrukcji oraz procedur z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
  • pozyskiwanie, weryfikacja i aktualizacja decyzji/pozwoleń/zgłoszeń w zakresie bhp, ppoż.
   i ochrony środowiska,
  • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i urzędami oraz udział w kontrolach zewnętrznych, komisji bhp, reprezentowanie Spółki podczas kontroli w zakresie kierowanego obszaru,
  • prowadzenie zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym neutralizacja ścieków, gospodarka odpadami, przygotowywanie sprawozdań/wniosków środowiskowych, prowadzenie ewidencji itp.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenie wyższe (związane z bhp lub chemiczne i dodatkowo mile widziane podyplomowe w zakresie bhp),
  • uprawnienia dla pracowników służby bhp min. w stopniu specjalisty,
  • uprawnienia inspektora p.poż,
  • min. 4 – letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
  • znajomość przepisów i norm związanych z bhp, ppoż. i ochroną środowiska, w tym zagadnień wynikających z rozporządzenia REACH,
  • umiejętność zarządzania zespołem,

  Mile widziane:

  • znajomość jęz. angielskiego.

  Rodzaj umowy o pracę:

  umowa o pracę

  Miejsce pracy:

  Kalisz

  W zamian oferujemy:

  • Satysfakcjonującą pracę, pełną wyzwań w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Pakiet socjalny
  • Przyjazną atmosferę

  Aplikację można składać osobiście w siedzibie firmy: WSK "PZL-KALISZ" S.A. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz lub przesłać na e-mail: rekrutacja@wsk.kalisz.pl

  W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Oz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej "ROOD": oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego"PZL-KALISZ" S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwaną dalej WSK "PZL-KALISZ" S.A., moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu rekrutacji na stanowisko: KIEROWNIK DZIAŁU ds. BHP, PPOŻ I OCHRONY ŚRODOWISKA

  Informacja dla kandydatów do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. znajduje się pod adresem Polityka RODO ( wsk.kalisz.pl )

  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

współpracujemy :