Komunikat

W trosce o zdrowie Pracowników Spółki i ich rodzin, w związku z podwyższonym ryzykiem zarażenia koronawirusem SARS-Co-V-2 oraz wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) prosimy naszych Klientów oraz Interesantów o załatwianie możliwie największej ilości spraw poprzez korespondencję mailową oraz kontakt telefoniczny.

Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie internetowej Spółki.
Zarząd Spółki

współpracujemy :