Nowy prezes WSK „PZL – KALISZ” S.A.

20 października 2021 r. Rada Nadzorcza WSK „PZL-KALISZ” S.A. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki, powołując na nie Jacka Jankowskiego, który przejmie obowiązki od 2 listopada br.

Jacek Jankowski ukończył studia inżynierskie w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu oraz studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku administracja obronna. Od 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych sp. z o.o.
W latach 2017-2021 był Prezesem Zarządu Centrum Technologii Bezpieczeństwa sp. z o.o. Od 2016 do 2017 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako Naczelnik Wydziału, odpowiadając za planowanie, tworzenie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa oraz reagowanie na sytuacje kryzysowe w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych. W latach 2005-2016 związany był z instytucją centralną odpowiedzialną za międzynarodowe zwalczanie terroryzmu oraz bezpieczeństwo polskich placówek dyplomatycznych. Od 2003 do 2005 roku pełnił funkcję Asystenta ds. Działalności Dydaktycznej w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony terytorialnej w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1995-2003 pracował na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej jako Dowódca Pododdziału oraz Zastępca Dowódcy Batalionu. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

współpracujemy :