Ogłoszenie w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – Częstochowska 140 Kalisz

OGŁOSZENIE w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

  1. Ogłoszenie – pobierz
  2. Regulamin sprzedaży – pobierz
  3. Załacznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży – pobierz
  4. Załacznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży – pobierz
  5. Załacznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży – pobierz
  6. Załacznik nr 4 do Regulaminu sprzedaży – pobierz
  7. Załacznik nr 5 – formularz ofertowy – pobierz

współpracujemy :