PRACOWNIK BIURA ZDATNOŚCI DO LOTU

 • Data publikacji :

  Oferta na stanowisko : PRACOWNIK BIURA ZDATNOŚCI DO LOTU

  Do zadań pracownika będzie należeć:

  • koordynacja prób i badań końcowych prototypów i wyrobów produkowanych w Spółce;
  • opracowywanie i aktualizacja instrukcji zapewnienia ciągłej zdatności do lotu;
  • opracowywanie biuletynów dotyczących wyrobów znajdujących się w eksploatacji;
  • ustalanie wymogów dotyczących certyfikacji i opracowywanie dokumentacji certyfikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami EASA;
  • współpraca z jednostkami nadzorczymi w zakresie lotnictwa;
  • współpraca i koordynacja podwykonawców w pracach certyfikacyjnych wyrobu;
  • aktualizowanie Opisu Organizacji Projektującej;
  • analiza pojawiających się problemów technicznych dotyczących prób i eksploatacji wyrobów Spółki;

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenie wyższe techniczne – (lotnictwo, mechanika i budowa maszyn lub pokrewne);
  • bardzo dobra znajomość rysunku konstrukcyjnego i dokumentacji technologicznej;
  • znajomość przepisów lotniczych: EASA PART- 21, EASA PART- 145, ISO 9001, AS 9100, AQAP 2110;
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • zaangażowanie, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji zadań;
  • komunikatywność i otwartość na współpracę;
  • umiejętność organizowania pracy własnej.

  Mile widziane:

  • znajomość eksploatacji i serwisu wyrobów lotniczych;
  • znajomość procesów produkcyjnych;

  Rodzaj umowy o pracę:

  umowa o pracę

  Miejsce pracy:

  Kalisz

  W zamian oferujemy:

  • satysfakcjonującą pracę, pełną wyzwań;
  • współpracę z instytucjami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu lotnictwa;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • możliwość rozwoju zawodowego;

  Aplikację można składać osobiście w siedzibie firmy: WSK "PZL-KALISZ" S.A. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz lub przesłać na e-mail: rekrutacja@wsk.kalisz.pl

  W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Oz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej "ROOD": oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego"PZL-KALISZ" S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwaną dalej WSK "PZL-KALISZ" S.A., moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu rekrutacji na stanowisko: PRACOWNIK BIURA ZDATNOŚCI DO LOTU

  Informacja dla kandydatów do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. znajduje się pod adresem Polityka RODO ( wsk.kalisz.pl )

  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

współpracujemy :