Praktyki i staże

Wytwórnia sprzętu komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. jest przedsiębiorstwem polskiego przemysłu lotniczego od 1952 r. oraz jednym producentem silnika tłokowego ASz-61IR. Spółka wyposażona jest w nowoczesne maszyny i urządzenia umożliwiające stosowanie procesów technologicznych i obróbczych na najwyższym światowym poziomie. Współpracujemy z czołowymi, światowymi firmami lotniczymi.

W celu propagowania nauczania technicznego WSK „PZL-KALISZ” S.A. współpracujemy z technicznymi szkołami wyższymi i średnimi oferując :

  • Praktyki zawodowe – w ramach programu nauczania dla uczniów szkół średnich oraz studentów, dostosowane do kierunku kształcenia
  • Staże absolwenckie – staże dla studentów oraz absolwentów szkół wyższych i średnich

Praktyki i staże realizowane są pod opieką doświadczonych pracowników i dają możliwość:

  • poznania rzeczywistego środowiska pracy
  • zdobycia cennej wiedzy i doświadczenia

Aplikacje będą rozpatrywane indywidualnie w oparciu o aktualnie obowiązujące restrykcje oraz możliwości Spółki.

Aplikacje ( podanie oraz list motywacyjny ) można przesłać na adres e-mail: rekrutacja@wsk.kalisz.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Oz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „ROOD”: oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwaną dalej WSK „PZL-KALISZ” S.A., moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu odbycia praktyki zawodowej/ stażu absolwenckiego. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych w WSK „PZK-KALISZ” S.A.”
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z „Informacją dla kandydatów do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ”.A”
Informacja dla kandydatów do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. znajduje się pod adresem Polityka ROOD ( wsk.kalisz.pl )

współpracujemy :