Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Od grudnia 2013 roku przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. realizowany jest projekt EPOCA z programu INNOLOT pt. „Urządzenie zasilające i kontrolujące aparaturę pokładową i naziemną” zgodnie z umową nr INNOLOT/I/1/NCBR/2013 z dnia 18.12.2013r., we współpracy z Partnerami Naukowymi: Politechniką Lubelską, Instytutem Energetyki, Oddział Ceramiki CEREL – Boguchwała.
Projekt dotyczy opracowania innowacyjnego układu zasilania i sterowania lotniczym, tłokowym silnikiem napędowym dużej mocy, w którym zostanie zastosowany elektroniczny układ zapłonu i spalania. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu zasilania i sterowania silnikiem lotniczym spowoduje:

  • redukcję emisji szkodliwych składników spalin
  • zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania samolotu poprzez zastosowanie nowych elementów układu sterowania oraz zasilania elektrycznego
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku
  • możliwość zastosowania systemu zapłonu i spalania przy modernizacji silników
  • możliwość zastosowania konstrukcji lekkiego stosu ogniw paliwowych typu SOFC

Projekt zakończył się 31.12.2017 roku.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA – „DOTACJE NA INNOWACJE” www.poig.gov.pl
Dane teleadresowe do osoby, która udzieli merytorycznej informacji nt. realizowanego projektu:

Bartłomiej Skórzyński
tel. 62 504 6360
e-mail: bartlomiej.skorzynski@wsk.kalisz.pl

współpracujemy :