Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

PROJEKT o akronimie OPOS pt.: „Silnik o zapłonie samoczynnym do napędu statku powietrznego” realizowany w ramach programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”, finansowany ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej konstrukcji dwusuwowego, wysoko doładowanego silnika diesla z przeciwbieżnymi tłokami do napędu statku powietrznego.

Przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności sektora poprzez opracowanie oraz zademonstrowanie nowego innowacyjnego produktu. Silnik będzie charakteryzował się zmniejszonymi w stosunku do innych silników lotniczych: masą jednostkową, zużyciem paliwa oraz emisją CO2, dzięki zastosowaniu wysokiego doładowania, okiennego systemu wymiany ładunku (brak układu zaworowego) oraz zdublowanego wtrysku paliwa w centralnej komorze spalania. Te rozwiązania konstrukcyjne spowodują skrócenie czasu spalania, zmniejszenie strat ciepła oraz uzyskanie wysokiej sprawności. Dwusuwowy charakter pracy, zwiększona prędkość obrotowa oraz zwiększony stopień doładowania spowodują wzrost mocy jednostkowej w stosunku do obecnie stosowanych silników lotniczych.

Finalnym efektem projektu będzie demonstrator zespołu napędowego statku powietrznego, wykorzystujący prototyp dwusuwowego silnika o zapłonie samoczynnym z przeciwbieżnymi tłokami, który będzie przetestowany w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Badania weryfikacyjne będą wykonane na platformie testowej opartej na konstrukcji wiatrakowca. Projekt wpisuje się w innowację produktową, poprzez nowość rezultatów prac B+R. Po realizacji projektu zakładane jest wprowadzenie na rynek przez WSK „PZL-KALISZ” S.A. nowego produktu w postaci silnika o innowacyjnej konstrukcji.

Okres realizacji: Lata 2016 – 2021
Wartość projektu: 28 074 196,91 PLN
W tym dofinansowanie: 17 570 147,93 PLN
Dane teleadresowe do osoby, która udzieli merytorycznej informacji nt. realizowanego projektu:

Łukasz Stradomski
tel. 62 504 6300
e-mail: lukasz.stradomski@wsk.kalisz.pl

współpracujemy :