Wizyta klasy patronackiej WKL

W dniu wczorajszym gościliśmy w WSK „PZL-KALISZ” S.A. uczniów z klas, które swoim patronatem objęły firmy zrzeszone w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym. Działania te przyczyniają się do popularyzacji szkolnictwa zawodowego oraz technicznego wśród uczniów w naszym regionie.

Grupa Patronacka Wielkopolskiego Klastra Lotniczego zakłada kształcenie w zawodach elektromechanik, mechatronik i operator obrabiarek skrawających.

Uczniowie poznali specyfikę pracy na wydziale montażu silników lotniczych oraz na wydziale mechanicznym.

Nasi pracownicy w ciekawy i angażujący sposób opowiedzieli czym dokładnie zajmują się na pracownicy spółki, jakie wymagania i doświadczenie są wymagane na poszczególnych stanowiskach pracy.

Dziękujemy za wsparcie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Urząd Miasta Kalisz, Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych.

współpracujemy :