Zapytanie ofertowe – adaptacja pomieszczeń na potrzeby biur

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:
„Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby biur” :

Zapytanie ofertowe 60_EN_WSK_2021 – pobierz
Załącznik nr 1 – Kosztorys do projektu – pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz oferty – pobierz

współpracujemy :