Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn.: „Wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów składowanych przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu”.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadnia pn. „Wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów składowanych przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu”.

  • Informacja dla Wykonawców – pobierz
  • Informacja dla Wykonawców 2 – pobierz
  • Informacja dla Wykonawców 3 – pobierz
  • Informacja dla Wykonawców 4 – pobierz
  • Informacja dla Wykonawców 5 – pobierz
  • Informacja dla Wykonawców 6 – pobierz
  • Informacja dla Wykonawców 7 – pobierz

Dokonany wybór w postępowaniu nr 65/NA/WSK/2022

współpracujemy :