Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn.: „Wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów składowanych przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu”.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadnia pn. „Wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów składowanych przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu”.

  • Informacja dla Wykonawców – pobierz

współpracujemy :