Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej K1 i K6  w budynku 43a”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty dot. wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej K1 i K6  w budynku 43a

  • umowa o zachowaniu poufności – pobierz

współpracujemy :