Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie instalacji odgromowej w podziale na 3 części, tj. budynek 14/20/43a”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty dot. wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie instalacji odgromowej w podziale na 3 części, tj. budynek 14/20/43a”

współpracujemy :