Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. „Dostawa nowego transformatora suchego żywicznego o parametrach technicznych 630kVA 15kV/0,4kV”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty dot. zadania pn. Dostawa nowego transformatora suchego żywicznego o parametrach technicznych 630kVA 15kV/0,4kV”.

zapytanie ofertowe – pobierz

współpracujemy :