Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. „Montaż kabla światłowodowego wraz z osprzętem”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 28/EN/WSK/2021   Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. w zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Montaż kabla światłowodowego wraz z osprzętem”.

współpracujemy :