Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. : „Utwardzenie terenu, wykonanie chodnika z kostki brukowej i montaż paneli ogrodzeniowych ”.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadnia pn. „Utwardzenie terenu, wykonanie chodnika z kostki brukowej i montaż paneli ogrodzeniowych”

współpracujemy :