Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na naprawie pokrycia dachu szedowego (3 szt. szed) wraz z wyprofilowaniem kanałów  na budynku nr 1A (hartownia).

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadnia na naprawie pokrycia dachu szedowego (3 szt. szed) wraz z wyprofilowaniem kanałów  na budynku nr 1A (hartownia).

współpracujemy :