Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na zakupie centrum frezarskiego 5-osiowego

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na zakupie centrum frezarskiego 5-osiowego

  • informacja dla Wykonawców- dot. terminu składania ofert – pobierz
  • INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW- 2 – POBIERZ
  • INFORMACJA DLA WYKONAWCOW 3 – POBIERZ

współpracujemy :