Zapytanie ofertowe – montaż dwóch szlabanów przed bramą wjazdową

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:
„Montaż dwóch szlabanów przed bramą wjazdową”

Zapytanie ofertowe 68/EN/WSK/2021 – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz – pobierz

współpracujemy :