Zapytanie ofertowe – montaż kabla zasilania elektrycznego oraz kabla światłowodowego wraz z osprzętem

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:
„Montaż kabla zasilania elektrycznego oraz kabla światłowodowego wraz z osprzętem”

Zapytanie ofertowe 66/EN/WSK/2021 – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz – pobierz

współpracujemy :