Zapytanie Ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja sieci SN – przejście z zasilania 6kV na 15kV”.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja sieci SN – przejście z zasilania 6kV na 15kV”.

Zapytanie ofertowe nr 3/EN/WSK/2022 – pobierz

  • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do wypełnienia – pobierz

współpracujemy :