Zapytanie Ofertowe Świadczenie Usług w Zakresie Ochrony Osób i Mienia

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia”.

Zapytanie ofertowe nr 1/ NZ/WSK/2022 – pobierz

  • Zalącznik nr 1 – Formularz ofertowy – pobierz
  • Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – pobierz
  • Załącznik nr 3 – Regulamin – pobierz
  • Załącznik nr 4 – Umowa o Poufności – pobierz

współpracujemy :