Zapytanie ofertowe – wykonanie instalacji wodoru wraz z dokumentacją technologiczną

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:
„Wykonanie instalacji wodoru wraz z dokumentacją technologiczną”

Zapytanie ofertowe 62/EN/WSK/2021 – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz – pobierz

współpracujemy :