Zapytanie ofertowe – wykonanie projektu odgromienia

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:
„Wykonanie projektu odgromienia wraz z oceną ryzyka”.

Zapytanie ofertowe nr 39_ EN_WSK_2021 pobierz

Załącznik do zapytania ofertowego pobierz

współpracujemy :