Zawiadomienie o wyborze oferty na ” Zakup wagi paliwowej”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w postępowaniu ofertowym nr 2/EN/WSK/2022 o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pt „Zakup wagi paliwowej” wybrana została oferta firmy:

ODIUT Automex Sp. z. o. o., Gdańsk pobierz

współpracujemy :