Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zadania pn.: „Modernizacja sieci SN polegającej na położeniu dwóch linii kablowych z podstacji P8 do podstacji P1 oraz od podstacji P8 do podstacji P2”

współpracujemy :