Zawiadomienie o wyborze oferty – „Świadczenie Usług w Zakresie Ochrony Osób i Mienia”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w postępowaniu ofertowym nr 1/NZ/WSK/2022 o udzieleniu zamówienia na realizację zadania zadania pn.: „Świadczenie Usług w Zakresie Ochrony Osób i Mienia” wybrana została oferta firmy:

Polski Holding Obronny Sp. Z O.O. , ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawapobierz

W/w oferta spełnia wymagania, które zostały zawarte w Zapytaniu Ofertowym NR 1/NZ/WSK/2022 z dnia 05.01.2022r.

współpracujemy :