Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach zadania pt: „Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby biur”.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w postępowaniu ofertowym nr 9/EN/WSK/2022 na dostawę i montaż klimatyzacji w ramach zadania pt: „Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby biur”. wybrana została oferta firmy:

Firma Handlowo-Usługowa-Instalacyjna SIMBUD, Kaliszpobierz

współpracujemy :